fotobalk
INFO 2018

SEIZOEN 2018

 

Start 2 Tennis

Op donderdag 26 april starten we met een nieuwe reeks “Start To Tennis”. Een reeks tennislessen in groep met de bedoeling u tenniskwaliteiten aan te leren, eventueel op te frissen of zelfs een beetje bij te werken.

We doen dat in groep om zo tennispartners van gelijke waarde te leren kennen.

Dit gaat door telkens op donderdag van 19:00 tot 20:30 u en bestaat uit 8 sessies.

We vragen daarvoor 95€.

Uw deelname geeft recht op een aanzienlijke korting indien u later wil inschrijven als lid van TC Zaffelare.

Kent u zelf ook vrienden die belangstelling koesteren aarzel niet ons daar over te berichten.

Wie wil instappen, dient zijn of haar coördinaten (Geboortedatum, volledige adres en GSM nummer) te bezorgen aan gilbert.ats@scarlet.be.

Verslag van de openingsreceptie

Voor een verslag en fotoreportage van de openingsreceptie op zondag 1 april kan je terecht op lochristinaar.com!

Beste tennisvrienden,

Alweer staan wij aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar vol plannen en verwachtingen. Ik wens het jullie allemaal toe, alle verzuchtingen die je ook maar dromen kunt, maar vooral en op de eerste plaats een gezonde geest en een gezond en sportief lichaam.

2017 was voor ons een turbulent en zorgvol jaar, eentje dat weegt op de fysiek, op de moraal en voornamelijk op de portemonnee. Maar het resultaat mag er wel zijn. We zijn verrijkt met een mooie overdekte constructie die ons ook in de zomer zal bijstaan om een betere werking te verzekeren.

Dankzij een belangrijke proportionele financiële steun van de gemeente en een aanzienlijke private inbreng trachten we de zaak dit jaar budgettair rond te krijgen.

Er zijn wel nog een paar details die dienen aangepast en/of bijgewerkt te worden maar daar wordt aan gewerkt doch budgettair staat er overal een sterke rembegrenzer op.

Wat de evolutie van de club betreft, hebben we een leuk en stabiel jaar achter de rug, Het ledenaantal stagneerde weliswaar een beetje maar de jeugdwerking zit nog steeds in een permanente groei.

Openingsreceptie zondag 1 april

De eerste zondag van april, 1 april dus, verwachten we iedereen op de openingsreceptie. Dan is het tijd om het seizoen 2018 officieel te starten. Dit jaar zal dit gepaard gaan met de officiële inhuldiging van de nieuwe tennishall. Naar gewoonte bekronen we dan ook de winnaars van de clubcompetitie 2017.

Wat de interclubcompetitie betreft hebben we besloten net zoals vorig jaar het aantal ploegen te beperken: vaste kernen aangevuld met een paar reserves. Dit is perfect verlopen en we kunnen dit dus zo aanhouden.

Onze interclubkapiteins zijn volop bezig met het samenstellen van hun ploegen en zullen dit binnenkort communiceren.

Ook de jeugdinterclub wordt herbekeken. Jeugdinterclub vraagt veel inzet en beleving van de ouders en tot onze spijt zien we dat dit niet zo evident is. Op zondag 25 maart roepen we de ouders terug bijeen om de agenda en regelgeving nog eens te bespreken. De ouders krijgen daarvoor nog een individuele uitnodiging. Hopelijk is de wedstrijdkalender dan al binnen.

Het open dubbeltornooi gaat dit jaar opnieuw door maar met een lichtjes aangepaste formule. De ontgoocheling bij de getrouwe deelnemers vorig jaar was behoorlijk groot, dit heeft er ons toe bewogen deze activiteit te hernemen. We zullen achteraf evalueren en vergelijken met de vorige edities om te zien of de nieuwe prijzenformule een positieve impact heeft op de totale clubwerking.

Wat onze jeugdopleiding betreft hopen we dat de investering die we vorig jaar hebben gedaan een positieve invloed zal hebben op de praktische afwerking van de lessen. Met het overdekte terrein kunnen we een betere navolging van de agenda realiseren dus ook bij mindere weersomstandigheden.

De clubcompetitie zal dit jaar terug een enkeltornooi worden conform aan de traditie van de laatste jaren.

Zo beste leden, wij wensen jullie hierbij graag nogmaals een voorspoedig, gezond en sportief 2018 en tot zeer binnenkort.

 
HOME